اولین مدل از این خودروی سایپا به دست مشتری رسید

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200182132150272/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF