اولین گواهینامه رانندگی تهران را چه کسی گرفت؟ | براساس آمار

این گواهینامه که در حال حاضر در کاخ موزه صاحبقر،ه نگهداری می شود، به 2 زبان ،ی و فرانسه و بر روی کاغذ A3 چاپ شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65772358/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F

براساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حال حاضر در کشورمان حدود 37 میلیون وسیله نقلیه تردد می کنند و 51 میلیون نفر از جمعیت کشورمان گواهینامه رانندگی دارند.

ناصرخان با سمت سرکاردان فنی وارد نظمیه شد و آزمون رانندگی را برای اولین بار در تهران برگزار و گواهینامه صادر کرد.

– اما اولین بار چه ،ی در ایران و تهران به این موفقیت دست یافت و گواهینامه رانندگی گرفت؟ به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، اتومبیل از اوا، دوره قاجار وارد کشور و حدود سال های 1305 تا 1308 با افزایش ورود خودرو، صدور گواهینامه رانندگی نیز آغاز شد.

بر این اساس اولین فرد ایر، که تصدیق نامه اتومبیل را گرفت، محمدناصرانشاء مشهور به ناصرخان انشاء بود که پس از گذراندن دوره فنی اتومبیل در آمریکا و آشنا شدن با نحوه آزمون فنی رانندگی و اخذ گواهینامه رانندگی به ایران بازگشت.

قصه های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید کورس شوفری ایران در کاخ صاحبقر،ه اما نخستین گواهینامه رانندگی که در تهران صادر شد، در تاریخ 9 مرداد ماه سال 1308 شمسی به نام آقای سیف الله خان بود.