ایجاد شفافیت در معاملات خودروهای وارداتی با کمک بورس کالا

به گزارش صدای بورس، سید رضا فاطمی امین در گفت و گویی با بیان اینکه در بحث واردات خودرو تدابیری اندیشیده شده که از رانت احتمالی جلوگیری شود، افزود: به واسطه عدم واردات خودرو در سال‌های گذشته، اگر خودرو در شرایط غیرحرفه‌ای و بدون برنامه عرضه شود شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

وی بیان‌داشت: و، صمت برای از بین رفتن این رانت احتمالی دو تدبیر اندیشیده است، نخست آنکه خودروهای وارداتی در بورس کالا که قیمت‌ها به صورت شفاف کشف شده و قابل رصد است، عرضه شوند و دوم، اینکه سود بازرگ، حالت متغیر داشته باشد و به ،انه ،ت بازگردد؛ با دو تدبیر فوق، رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد شده و باعث ایجاد تقاضای کاذب شود کاملا از بین خواهد رفت.

فاطمی امین با تاکید بر اینکه یکی از دو اصل اساسی در رهایی از رانت احتمالی واردات خودرو و شفافیت بازار، عرضه خودروها در بورس کا،ت، ادامه‌داد: تجربه گذشته نشان می‌دهد همه کالاهایی که در بورس کالا عرضه شده‌اند از وضعیت مطلوب تری برخوردارند که برای مثال می‌توان فولاد یا سیمان را در این حوزه نام برد.

به گزارش بازار به نقل از بورس کالا,وزیر صمت تصریح‌کرد: عرضه در بورس کالا چند ویژگی دارد، یکی از این ویژگی‌ها فضای کاملا شفاف بورس و کشف نرخ‌ها براساس مک،زم عرضه و تقاضا است. این شفافیت در اعلام میزان عرضه، تقاضا و قیمت پای، فروش کمک می کند که بتوان وضعیت را به صورت دقیق تر رصد و برای بهبود شرایط بازار برنامه ریزی و اقدام کرد.

به گفته فاطمی امین، بورس کالا هم به لحاظ شفافیت برای ،یداران و فروشندگان، هم از نظر تولید داده برای حاکمیت و هم به دلیل ابزارهایی که در آن وجود دارد، برای بازار موثر است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65805901/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7وی خاطرنشان‌کرد: همچنین در بورس کالا می توان از ابزارهایی استفاده کرد که بازار را متعادل کند. برای مثال در حوزه مس یا فولاد مشاهده کردیم که با استفاده از ابزارهای بورس در کوتاه ترین زمان، التهاب بازار رفع شد.