ایران خودرو: هایما گران نشده است

منبع خبر: تجارت نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030242046808623104/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%3A-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA