ایران خودرو و سایپا بازی را بردند؛ موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020701512290785280/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA