ایلان ماسک خودروهای تسلا را گران کرد

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66694472/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF