این جاده شمالی هم مسدود شد

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112164014690304/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF