این خودرو ها در عرض یک روز بین ۵ تا ۱۵ میلیون افزایش قیمت یافتند!

۳۹۵ میلیون تومان

۳۲۰ میلیون تومان

سمند EF۷

پژو ۲۰۰۸

۶۹۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان

امروز

۴۶۸ میلیون تومان

خودرو

سه‌شنبه

پژو ۵۰۸

تندر ۹۰

دناپ، توربو اتوماتیک

دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان

دنا تیپ یک

۵۰۰ میلیون تومان

۳۹۵ میلیون تومان

۷۸۰ میلیون تومان

سمند سورن ELX

۷۰۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۴۹۲ میلیون تومان

تارا دنده‌ای

۶۰۵ میلیون تومان

۳۳۵ میلیون تومان

۴۰۰ میلیون تومان

۵۰۵ میلیون تومان

۳۲۰ میلیون تومان

هایما S۵ توربو

۶۴۵ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

۴۳۵ میلیون تومان

۳۸۰ میلیون تومان

۵۶۰ میلیون تومان

۷۷۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

پژو ۴۰۵

۹۹۰ میلیون تومان

۴۹۵ میلیون تومان

۹۹۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

رانا LX

۳۶۰ میلیون تومان

۴۶۵ میلیون تومان

۶۷۰ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

۶۵۵ میلیون تومان

۳۳۷ میلیون تومان

رانا پ،

۳۴۵ میلیون تومان

دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66017734/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان

پژو پارس ساده

۵۶۵ میلیون تومان

رانا پ، پانوراما

۳۹۰ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۳۷۰ میلیون تومان

۳۷۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان

دنا پ، دنده‌ای توربو

سمند LX

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۴۱۷ میلیون تومان

تندر ۹۰ پ، اتوماتیک

۶۵۵ میلیون تومان

۴۲۲ میلیون تومان

یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان

۵۳۵ میلیون تومان

۳۹۰ میلیون تومان

۵۹۵ میلیون تومان

۴۴۰ میلیون تومان