این خودرو 15 میلیون گران شد / هایماS7پلاس چند بخریم؟!

منبع خبر: ایران پژواک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66768426/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7S7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F%21