این خودرو 336 میلیون تومان ارزان تر از بازار، در بورس کالا فروخته شد

بررسی قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا با بازار آزاد، بیانگر امکان ،ید مردم از بورس کالا با قیمت بسیار پایین تر از بازار است.

  به عبارت دیگر قیمت فروش هایما اس 7 در بورس کالا حدود 27 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66200194/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

قیمت میانگین فروش این خودرو در بورس کالا 814 میلیون تومان شد که با احتساب عوارض و هزینه ها، قیمت تمام شده آن برای ،یدار به 924 میلیون تومان رسید.

  این در حالی است که همین خودرو در روز عرضه در بورس کالا، در بازار آزاد یک میلیارد و 260 میلیون تومان بود، ی،ی مشتریان توانستند در بورس کالا هایما اس 7 را به طور متوسط 336 میلیون تومان ارزان تر از بازار آزاد ،یداری کنند.

  به ،وان مثال، اخیرا 2000 دستگاه خودروی هایما اس 7 با قیمت پایه 742 میلیون تومان در بورس کالا عرضه شد.

مقایسه قیمت های معاملاتی در بورس کالا با قیمت های بازار آزاد، بیانگر کاذب بودن قیمت ها در بازار آزاد است.

– بنابر گزارش ایرنا، در هفته های اخیر شاهد گسترش عرضه خودرو در بورس کالا هستیم.