این ماشین چینی جدید و میلیاردی بازار ایران را طراح آلفا رومئو طراحی کرده است!

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020579213189697536/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD