این مدل خودرو طی 2 روز 50 میلیون ارزان شد!

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020227092657797120/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21