این کالا در سال جدید 70 درصد گران می شود!با توجه به تورم موجود به احتمال زیاد بین 30 تا 70 درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود. – رو،مه تعادل: منتظر ز،له چند ده ریشتری قیمت خودروها باشید رو،مه تعادل نوشت: با توجه به اظهارات معاون خودرویی و، صمت، باید منتظر ز،له چند ده ریشتری قیمت های کارخانه ای خودرو باشیم.
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011238313671614464/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21