ا مشب پایان مهلت ویرایش در سامانه یکپارچه فروش خودرو

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020602513767411712/%D8%A7%C2%AD%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88