بازار خودرو، این خودرو ها را طلسم کرد

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020603896113401856/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF