بازار خودرو| چه وقت فاطمی امین و محمد مخبر از ملت ایران عذرخواهی می کنند؟

اصرار بر گزاره غلط و یادگار دوران حسن روح، که خودرو را کالایی بی اهمیت می دانست؛ باعث شده است نه به سهم و کیفیت صنعت خودروسازی در تولید ناخالص داخلی توجه شود و نه به کاهش قیمت خودرو در بازار، که در نتیجه این خطای راهبردی؛ بخش مهمی از رفاه خانوارهای ایر، از بین رفته و افزایش قابل توجه انتظارات تورمی را ایجاد کرده است که طبیعتا بر سایر بخش های بازار هم اثرگذار بوده است.

عدم شناخت تیم اقتصادی ،ت از فضای کلی اقتصاد کلان باعث شده است تا در یک سال گذشته بر امور حاشیه ای و بی ربط مانند ایجاد سامانه ها برای مهار افزایش قیمت ها به جای قانونمندسازی نظام بانکی و برچیدن بانک های ورش،ته که باعث ایجاد هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور به صورت رالی ادامه دار و سنگین قیمت ها شده است، متمرکز بوده که به روشنی به ناکامی انجامیده و ،ت سیزدهم را در معرض بحران سرمایه اجتماعی قرار داده است.

مخبر و فاطمی امین با تمرکز بر:

  1. ادامه قیمتگذاری دستوری بر محصولات داخلی
  2. جلوگیری از واردات خودروهای خارجی
  3. ادامه مدیریت ،تی در خودروسازان و جلوگیری از اجرای قانون تجارت
  4. عدم اجازه وسیع به شرکت های خصوصی داخلی برای تولید انبوه و رقابتی سازی در بخش خودروهای مونتاژی

از زمان روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی تاکنون قیمت خودرو به طور متوسط 45 درصد افزایش یافته است که رقم حیرت آوری است زیرا نه دلار نیما به این اندازه افزایش یافته و نه سهم عوامل تولید متاثر از تورم داخل در قیمت نهایی خودرو ساخته شده به این اندازه است. درحالی چنین افزایش قیمت سنگینی را شاهد بوده ایم که سیدرضا فاطمی امین سال گذشته اعلام کرده بود می خواهد قیمت خودرو را با کاهش 15 درصدی هزینه ها کاهش دهد که مشاهده مید، بازار نشان می دهد چنین خیالبافی هایی به چه سرانجامی ختم شده است. و اساسا صحبت از کاهش 15 درصدی قیمت در تورم 45 درصدی نشان می دهد که وزیر محترم به اقتصاد کلان اشراف ندارد.

یکی از دقیقترین سیاست ها در ،ت دهم که باعث شد شوک تحریمی سال 1390 در بازه ای یک ساله خنثی شود این بود که جلوی واردات خودرو را به بهانه تحریم و غیرضروری بودن نگرفت. ،ت سیزدهم می تواند با تاسی به آن تجربه تاریخی تصمیم به آزادسازی واردات خودرو بدون محدودیت های حجم موتور 2500 سی سی و عدد 20 هزار دلار به ،وان سقف قیمتی بگیرد که بدون شک نتایج درخش، را به بار خواهد آورد.

به گزارش تحریریه، باتوجه به قطعی شدن این حقیقت که سیاست های تیم اقتصادی ،ت در بازار خودرو اشتباه بوده است، باید سوال کرد که چه وقت سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از ملت ایران عذرخواهی می کنند؟ و مهمتر از عذرخواهی اینکه، چه وقت در سیاست های اعمال شده بازنگری انجام می شود؟ و بر راه غلط اصرار نمی ورزند.

پایان/


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65691326/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%26%23124%3B-%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2

باعث رقم خوردن سقوط آزاد ،ت سیزدهم در بازار خودرو آنهم در نخستین سال شده اند که بی تردید تبعات سنگینی برای سرمایه اجتماعی ،ت تحت فشار آیت الله رئیسی به همراه داشته است. ،تی که مردم انتظار داشتند در کوتاه مدت بر مساله سوار شده و خسارات دوران ،ت های یازدهم و دوازدهم به اقتصاد ایران و معیشت مردم را جبران کند.

محمد مخبر فرمانده اقتصادی ،ت که به جای سید ابراهیم رئیسی بر تیم اقتصادی ،ت اعمال اراده می کند، وقت زیادی را به قیمتگذاری اختصاص داده و مانند ،ی رفتار می کند که از 5 دهه قیمتگذاری در ایران درسی نیاموخته است. بدون توجه به اینکه وی در قیمتگذاری مواد غذایی تا حد تعیین قیمت ماهانه متمرکز شده و تمرکز بر اصلاح روندهای کلان را از دست داده است، در مساله مهم و موثر بر رفاه خانوار خودرو، کارنامه ،ت سیزدهم را می توان کارنامه ای به غایت سیاه و غیرقابل دفاع ارزیابی کرد.