بازار سرد و بی جان خودرو در دومین روز زمستان | قیمت خودرو در دوم دی ماه + لیستقیمت خودرو همچنان به روند افزایشی خود ادامه می دهد. کارشناسان معتقدند که با عرضه قطره چک، خودرو به بازار، به نظر می رسد روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد. – با تعیین تکلیف واردات خودرو دچار تغییرات و شاید به ثبات برسد. در ادامه قیمت خودرو امروز را میخو،د. قیمت خودرو …
منبع خبر: گشتنی نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66120257/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86