بازدید میدانی وزیر کشور از ایستگاه مرکزی ستاد خدمات سفر شهرستان ریهمزمان با ایام عید نوروز و افزایش حجم تردد وسایل نقلیه بویژه در مبادی ورودی و ،وجی شهرها، احمد وحیدی وزیر کشور باحضور در شهرستان ری از وضعیت تردد خودروها در راه های مواصلاتی و نحوه ارائه خدمات توسط دستگاه های انتظامی، – امدادی و خدمات رسان در قالب ستاد هماهنگی خدمات …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030105794485788672/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1