بازگشت فروشندگان کد ملی با فروش خودروهای وارداتی / قیمت 500 میلیون!

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030227692342892544/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%21