با 248 میلیون از سایپا ساینا S صفر بگیرید/ شرایط

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020417177125124096/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7