با 610 میلیون تومان برلیانس بخرید/ جدول

منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030147206127552512/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84