با 900میلیون این خودرو لاکچری را بخرید/جدول قیمت

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020329792397694976/%D8%A8%D8%A7-900%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%2F%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA