ببینید | اعتصاب کارگران سه شرکت خودروسازی بزرگ در آمریکاحدود 150 هزار کارگر سه شرکت خودروسازی فورد، جنرال موتورز و استلانتیس آمریکا که خواهان افزایش 40 درصد حقوق هایشان همانند مدیران خود هستند اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برپا ،د. –
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020633661189844992/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7