ببینید | افشاگری نماینده مجلس: وزیر ورزش و تاج پرسپولیسی هستند

ببینید | افشاگری نماینده مجلس: وزیر ورزش و تاج پرسپولیسی هستند
فداحسین مالکی نماینده فعلی مجلس و رئیس ،ق هیئت مدیره پرسپولیس در مراسم رونمایی از پیراهن تیم‌ملی‌گفت مهدی‌تاج و سجادی پرسپولیسی هستند./دانشجو


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65570637/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C