ببینید| با آب دهان یک زه به ماشین می چسبانند، همان خودرو را گران تر می فروشند!

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020604773784788992/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%26%23124%3B-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C