ببینید | فاجعه وسط شهر؛ برخورد شدید خودرو به دیوار ساختمان به دلیل کاهش هوشیاریراننده ای که اخیرا یک عمل جراحی داشت، از سطح هوشیاری پایینی برخوردار بود که در نهایت طی حادثه ای جان خود را از دست داد. –
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020339970093496320/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%9B-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1