ببینید | فاجعه وسط شهر؛ برخورد شدید خودرو به دیوار ساختمان به دلیل کاهش هوشیاری

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020339970093496320/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%9B-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1