ببینید | لحظه خرد شدن یک ماشین شاسی بلند بعد از شاخ به شاخ با یک خودروی دیگر!

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305760649893888/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF