ببینید | پول شخصیت نمی آورد؛ رفتار زشت سرنشین خودرو بنز با متصدی زن پمپ بنزین

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020536699592497152/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88