بخشنامه مالیاتی جدید برای لوکس سواران/ نحوه رسیدگی به اعتراضاترییس سازمان امور مالیاتی یکم آذر ماه در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به اعتراضات دارندگان خودروهای گران قیمت را ابلاغ کرد. – به گزارش خبرنگار مهر ، مالیات سالانه خودرو یک پایه مالیات بر دارایی است که ذیل دسته مالیات بر ثروت و با هدف کاهش فاصله طبق، و ،ب درآمد برای ،ت چند سالی است که در قانون بودجه دیده شده است، به گونه ای که ابتدا قانون بودجه سال 1399 اولین بستر طرح و تصویب مالیات سالانه خودروهای گران قیمت بود. در قانون بودجه سال 1399 کشور اخذ مالیات سالانه از خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر لحاظ شد؛ اما ،ت دوازدهم، عزم و اراده ای بر اجرای این قانون نداشت و عملاً وصول مالیات از این بخش، صفر ریال بود. با روی کار آمدن ،ت سیزدهم، این مساله مورد توجه تیم اقتصادی ،ت قرار گرفت و در نهایت مقررات تعیین شده در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در ابتدای سال 1400 مالک خودروی مزبور بوده اند، مشمول مالیات شدند که بر همین اساس اعلام شد که اشخاص حقوقی غیر،تی به ازای هر خودروی با ارزش روز بالاتر از یک میلیارد تومان و اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروهای خود و فرزندان کمتر از 18 سال تحت تکفل خود بالای یک میلیارد تومان باشد، باید مالیات
منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65787624/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA