بررسی 2 هزار شکایت از خودروسازان + فیلم

منبع خبر: اقتصاد آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030211899624660992/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85