برندگان واقعی توافق ایران و آمریکا/شرق: کدام کشور ها قربانیان جنگ منطقه ای آب خواهند شد؟ /جوان: چرا همراهی رسانه ای با تروریست ها جرم نیست؟!

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020532441167749120/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%2F%D8%B4%D8%B1%D9%82%3A-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86