برگزاری مسابقات ربوکاپ با حضور صنعتی ها/دلایل عدم تولید خودروی برقی دانشگاه آزاد قزوین

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: دانش


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101281826572288/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%2F%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C