بعد از 206 و 207 حالا 208 را ببینید/ عکس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020674325491007488/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%B9%DA%A9%D8%B3