بلاتکلیفی جدید برای متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچهبه گزارش خبرجو24؛ بلاتکلیفی جدید برای متقاضیان ،ید خودرو از سامانه یکپارچه اقتصاد نیوز نوشت: دومین طرح فروش خودرو با مک،زم ،ت دهی از 20 فروردین 1402 استارت خورد. – اقتصاد نیوز نوشت: دومین طرح فروش خودرو با مک،زم ،ت دهی از 20 فروردین 1402 استارت خورد. سه خودروساز خصوصی، …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204208812007424/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87