بودجه ایمنی پایتخت دو برابر شد

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409646916442112/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF