بیانیه یک پراید!

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020834493198407680/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%21