بیشترین تصادفات در تهران در این مناطق رخ می دهد!

منبع خبر: جار نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030200645297965056/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%21