تاکید مدیرعامل ایران خودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030156723317602304/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA