تدوین آیین نامه قانون ساماندهی خودرو

به گزارش بازار، عبدالله توکلی لاهیج، افزود: مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها در قانون ساماندهی خودرو پیش بینی شده بود تا به طور مثال مصرف سوخت بصورت سبدی باشد یا برای کیفیت، راهکارهایی ارائه شود و این موارد تمام صنعت را در برمی گیرند و پیچیدگی‌های خاص و ذینفعان مختلفی دارند که کار تدوین آیین نامه را دشوار می‌کرد ضمن اینکه باید از نظرات نخبگان در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کردیم.

وی ادامه داد: در قانون ساماندهی خودرو، ظرفیت‌های خوبی برای تغییر قوائد تولید و ایجاد جهش در صنعت خودرو پیش بینی شده است که با تصویب این آیین نامه‌ها در هیئت وزیران، تحول در صنعت خودرو رقم خواهد خورد و مباحثی نظیر افزایش میزان تولید، دستیابی به بازارهای صادراتی و رقابت پذیری صنعت خودرو مهیا می‌شود.

گفتنی است؛ براساس قانون ساماندهی خودرو، و، صمت سه ماه از زمان ابلاغ قانون فرصت داشت تا آیین نامه اجرایی ارتقاء کیفیت و کاهش مصرف سوخت را به هیئت وزیران تقدیم کند، اما ۲۱ شهریور ماه این فرصت سر رسید و همچنان این آیین نامه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نشده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65929780/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88