تردد این خودروها روز 13 بدر ممنوع است

منبع خبر: ایونا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030123190703890432/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA