تسلا توسط بنز شکست خورد

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020621626411575296/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF