تصمیمی که زیان خودرویی ها را افزایش می دهد: ریسک خودرویی جدید در بورس تهران

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66695494/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%3A-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9