تصمیم جدید فولکس واگن برای خودرو های برقی | فولکس واگن تولید

تقاضا برای خودرو های الکتریکی در اروپا در ماه های اخیر به دلیل افزایش هزینه های انرژی، زندگی، استقراض و همچنین نگر، های مصرف کننده در مورد زیرساخت های شارژ و برد باتری متوقف شده است.

طبق گزارش بلومبرگ، بر اساس گزارش، تصمیم ،ت آلمان برای پایان دادن به یارانه خودرو های الکتریکی در این ماه منجر به افزایش 171 درصدی ثبت نام خودرو های برقی جدید در ماه اگوست نسبت به سال قبل شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020705450056949760/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

فول، واگن تولید خودرو های برقی را در آلمان کاهش می دهد.

– آفتاب نیوز : فول، واگن تولید مدل های خودرو های الکتریکی را در دو کارخانه آلم، به دلیل کاهش تقاضای اروپا و کاهش یارانه های ،تی محدود می کند.

مونتاژ ID 3 در یک کارخانه در شهر درسدن آلمان برای دو هفته اول اکتبر متوقف خواهد شد.

سخنگوی فول، واگن گفت که تولید مدل های الکتریکی فول، واگن ID 3 و Cupra s Born تا 16 اکتبر در کارخانه اصلی خودرو های برقی این خودروساز آلم، در زویکاو ادامه خواهد داشت.