تصمیم جدید پلیس راهور برای کاهش صدمات تصادف خودروهای سنگین/ نصب حفاظ روی کامیون ها اجباری شد

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65860001/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%2F