تصمیم نهایی در مورد بنزین اعلام شد | سقف برداشت بنزین و برخی

محمد مخبر همچنین در جریان این بازدیدها با برخی از مردم در فضایی صمیمانه در خصوص محدودیت کارت سوخت جایگاه ها، شایعات مرتبط با افزایش قیمت بنزین و ازدحام روزهای گذشته در برخی پمپ بنزین ها گفت وگو کرد.

سقف برداشت بنزین و برخی محدودیت های جایگاه سوخت لغو می شود.

مخبر در این جلسه ضمن گرامیداشت سا،وز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامیو خسته نباشید به تمامی کارکنان و، نفت و دست اندرکاران صنعت نفت کشور، گفت: و، نفت در بخش های مختلف تامین گاز، بنزین و سوخت نیروگاهها عملکرد خوبی داشته و با وجود برخی محدودیت ها و سرمایه گذاری های انجام نشده در صنعت نفت در گذشته، اقدامات خوبی برای تامین نیازها انجام داده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020519753643311104/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

معاون اول رییس جمهور پس از این بازدیدها در جلسه ای که وزیر نفت با مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار کرده بود، حضور یافت و در جریان آ،ین وضعیت جایگاه ها، میزان ذخایر سوخت و بنزین و همچنین تامین سوخت نیروگاه ها و صنایع قرار گرفت.

– جی پ، ؛ معاون اول رییس جمهور صبح امروز از تعدادی جایگاه عرضه سوخت در سطح تهران بازدید کرد و با حضور در مرکز پخش فرآورده های نفتی از نزدیک در جریان روند توزیع بنزین و سوخت گیری خودروها قرار گرفت.