تعیین قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت / خودرو گران می شود؟

منبع خبر: ا،گار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020700481027563520/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86