تغییرازچه نقطه ای؟ /رفع مشکلات ایران توسط ایرانیان/سیاست آویزان فوتبالآزادسازی قیمت خودرو بامک،سم بورس کالا، اخبار و حاشیه های مرتبط با داده های اطلاعاتی بولتن خبرگزاری ،، ضرورت فهم قانون اساسی در پرتو مشروطه خواهی فراملی، – به گزارش تابناک رو،مه های امروز شنبه 12 آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر رییس جمهور به کردستان، حواشی بولتن درز کرده به بیرون، مرگ سالانه 27 هزار ایر، بر اثر آلودگی هوا، ادعای واشنگتن درباره گزینه نظامی علیه ایران و درس های جام جه، قطر در صفحات نخست رو،مه های امروز برجسته شده است. در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در رو،مه های امروز را مرور می کنیم: رفع مشکلات ایران توسط ایر،ان حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل بین الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: شرایط به گونه ای است که دارند برای ما پرونده سازی می کنند. تجربه گذشته نشان می دهد که کشور های غربی برای مداخله ، در کشور های دیگر زمینه سازی هایی را از نظر تبلیغاتی و رسانه ای به وجود می آورند تا افکار عمومی را با خودشان همراه کنند. از این رو به نظر می رسد این نقشه دارد مرحله به مرحله انجام می شود؛ چه در موضوع هسته ای که کار را به جایی رساندند که می خواهند قط،امه دیگری را در اوا، بهمن یا اوایل اسفند در شورای حکام آژانس صادر کنند.
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65867241/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%9F-%2F%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%2F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84