تغییر ساعات کاری مراکز معاینه فنی تهران در روزهای آخر سالمدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در جریان بازدید رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران از سه مرکز معاینه فنی در پایتخت از افزایش ساعات کاری مراکز معاینه فنی خبر داد. – داوود گودرزی صبح امروز در جریان بازدید از سه مرکز معاینه فنی بیهقی، نیایش و شهید آبشناسان گفت: خانواده …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011202357156577280/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1