تفاوت علنی قیمت های کارخانه ای جدید پخش شده با واقعیت؟ دلالان خودرو پشت پرده این مغایرت هستند؟!

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020152931902248960/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7