تمام محصولات بهمن موتور ارزان شد!/ دو مدل ثابت ماند + جدول

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020423782280667136/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21%2F-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF